x

ÁSZF (programok)

Általános Szerződési Feltételek

 

Bevezetés

a.) Az ÁSZF célja, hogy a Szerződő Felek közötti jogviszony és a szolgáltatások igénybevételének feltételei mindkét fél részére megnyugtató, korrekt módon meghatározásra kerüljenek.
b.) Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig van hatályban.
c.) Seprenyi Fanni Edina E.v a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, díjakat, határidőket, stb. szabadon egyoldalúan megváltoztathatja
www.fannizero.hu jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Seprenyi Fanni Edina E.v  (Székhely: 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 169/B fsz.1
Nyilvántartási szám: 55411376
Adószám: 56734209-1-38) Szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Seprenyi Fanni Edina E.v és Felhasználó együttesen: Szerződő Felek).
 
Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeimet. A www.fannizero.hu honlap nyújtotta szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja jelen ÁSZF-t és azok minden pontjával egyetért.
 

Üzemeltető, céginformáció:

Név: Seprenyi Fanni Edina E.v
Székhely: 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 169/B fsz.1
Nyilvántartási szám: 55411376
Adószám: 56734209-1-38
Bankszámlaszám: 12094507 01747967 00100004
IBAN: HU59 1209 4507 0174 7967 0010 0004 
Raiffeisen Bank
SWIFT: UBRTHUHB
Telefonszám: 0036704298924
E-mail: fanni@fannizero.hu

Elérhetőségek:  

II. www.fannizero.hu webáruház jogai és kötelezettségei

Seprenyi Fanni Edina E.v kötelezettséget vállal arra, hogy általa kínált termékeket a legmagasabb színvonalon biztosítja a Felhasználó részére.
A megrendelés után az elektronikus számlával egyidőben lelki és anyagcseretípus és lelki tesztet kap a felhasználó.
Ezen tesztek visszaküldését követően 10 munkanapon belül az adatkezelési feltételben meghatározott postai vagy GLS úton kapja készhez a vásárló az általa megvásárolt életmód programot! 
 
Seprenyi Fanni Edina E.v kijelenti, hogy életmód, gasztro coaching táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez!  Seprenyi Fanni Edina E.v nem orvos, nem dietetikus. Életmód és táplálkozás tanácsadó! Az elkészült táplálkozási, életmódbeli írásos útmutatás és tartalmazza a fogyást akadályozó /vagy hízást elősegítő/ ételek felsorolását és a kerülendő ételek konkrét listáját, illetve a pontos megnevezését, lelki okokat feltárva. Érzelmi oldalról megközelítve! A program személyre szabott, papír alapú, kézzel fogható útmutatás, javaslat! Az program javaslatokat tartalmaz, amik a Felhasználó felmért típusának megfelelőek!  A Felhasználó az általa előzetesen kitöltött, és Seprenyi Fanni Edina E.v részére megküldött kérdőívek konkrét kiértékelése alapján történő javaslatokat tartalmaz. A program egy hosszútávra szóló felügyelt táplálkozási javaslat, az eredmény intenzitása egyéni adottságoktól függ. Életszerű javaslatokat tartalmaz az egyes étkezések megfelelő mértékű összetevőinek optimális arányára.

A Felhasználó esetlegesen felmerülő kérdését E-mailen, instagram, Facebook üzenetben megküldheti Seprenyi Fanni Edina E.v részére , aki vállalja, hogy a beérkező kérdéseit megválaszolja, legalább négy hónapon keresztül alap csomag esetében!
Amennyiben a Felhasználó meg kívánja osztani eredményét Seprenyi Fanni Edina E.v oldalán , Seprenyi Fanni Edina E.v vállalja, hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltölti, illetve Facebook/Instagram oldalán közzéteszi, de hozzájárulás nélkül sosem oszt meg privátban elküldött eredményt!
 

III. A vásárló jogai és kötelezettsége

A Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) a tevékenységi díj megfizetésével jogosult a termékeket, programokat  igénybe venni. A Felhasználó jogosult a tevékenység nyújtása során megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag CSAK saját célú felhasználására. 
 
A Felhasználó köteles Seprenyi Fanni Edina E.v részére megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Seprenyi Fanni Edina E.v részéről már megrendelt programmal jár!
 
A személyre szabott életmódprogramok sikeres teljesítése érdekében, a Felhasználó köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Seprenyi Fanni Edina E.v által összeállított életmódprogramot és motivacios anyagokat, írásos táplálkozási tanácsadás dokumentumot vagy akár részleteit más harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, más harmadik személy számára elérhető nyilvános felületen nem teszi közzé. Amennyiben Seprenyi Fanni Edina E.v tudomást szerez arról, hogy Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi, Seprenyi Fanni Edina E.v jogosult érdekei érvényesítése, kárának megtérítése érdekében jogi lépéseket tenni, Felhasználótól a kárának megtérítésén felül sérelemdíj megtérítését követelni.
 

IV. www.fannizero.hu weboldal életmódprogramok igénybevétele, megrendelése, árak

A Felhasználó a tevékenység részleteiről, megrendelés/jelentkezés feltételeiről, a programok aktuális díjáról az adott program megjelölésére kattintva tájékozódhat.
Akciók: Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre,Seprenyi Fanni Edina E.v  teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról weboldalán / facebook / instagram oldalán keresztül. Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás kizárólag tanácsadásnak, fizikai közérzet javító szolgáltatásnak minősül, amellyel Szolgáltató – a szolgáltatás típusától függően – segíti Ügyfelét az Ügyfél egészségével, edzettségével, illetve életvezetésével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi, mentális vagy fizikai probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató tevékenysége alapján ajánlások, tanácsok, javaslatok, útmutatás és információ közölhetők, a Szolgáltató legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást. Szerződő felek rögzítik, továbbá a fentiek alapján Érdeklődő és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a szolgáltatás keretében nyújtott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására. A nyújtott szolgáltatást tilos szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben Ügyfél bármilyen egészségügyi problémával küzd vagy annak kialakulására utaló jeleket tapasztal, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.
 

V. A programok sikeres teljesítése

Seprenyi Fanni Edina E.v kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Felhasználó esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. Seprenyi Fanni Edina E.v testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Seprenyi Fanni Edina E.v által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Felhasználó akaraterejétől elsősorban, de  életkorától, típusától, adottságaitól genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől függ. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy Seprenyi Fanni Edina E.v által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Felhasználó által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal. A Felhasználó csak saját felelősségére alkalmazhat  Seprenyi Fanni Edina E.v  által közvetített információkat, tanácsokat. Seprenyi Fanni Edina E.v  nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Felhasználó megrendelése kezelésre irányul, úgy Seprenyi Fanni Edina E.v köteles lehet a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenül és megszűnik. 
 

VI. A termékek díjfizetése

A Megrendelő Seprenyi Fanni Edina E.v megbízási díjat köteles a Szolgáltató bankszámlájára kiegyenlíteni vagy átutalás útján a Seprenyi Fanni Edina E.v bankszámlájára. Seprenyi Fanni Edina E.v a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik. Seprenyi Fanni Edina E.v szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi.
A Felhasználó nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Seprenyi Fanni Edina E.v csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért Seprenyi Fanni Edina E.v nem vállal felelősséget.
 

VII. Az együttműködési jogviszony időtartama, megszűnése, felmondás, elállási jog

A Felek között a személyre szabott életmódprogram, kézzel fogható termék nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
– felek közös megegyezésével (24 órán belül mailben)
– automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
Az segítség nyújtás megkezdése előtti fizetési határidőként megadott időpontig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával, a másik fél E-mail címére küldött elektronikus levélben a létrejött jogviszonyt felmondani.
Amennyiben a Felhasználó az életmódprogram vagy termék díját a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (5 naptári napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni. Jelentkezését Seprenyi Fanni Edina E.v automatikusan törli.
Felhasználó a kitöltött kérdőív és a díj befizetésével kifejezetten beleegyezik abba, hogy Seprenyi Fanni Edina E.v a  tevékenység teljesítését részére megkezdje. Amennyiben a Felhasználó a termékek megbízási díját Seprenyi Fanni Edina E.v részére  megfizeti, de a tevékenység  nyújtásához szükséges dokumentumok közül semmit nem továbbít a Szolgáltatónak vagy a Felhasználó mentális vagy fizikai okok miatt alkalmatlannak bizonyul a tanácsadásra, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Seprenyi Fanni Edina E.v a megbízási díjat a Megrendelőnek visszaküldi. A tevékenységtől (táplálkozási tanácsadás, személyre szabott életmódprogram rendelése, coaching, fizikai közérzet javító tevékenység, theta-healing terápia, meditáció) program átvétele előtt van lehetősége a Felhasználónak elállni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20.§ szerinti jogát. A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (29.§ (1) c), továbbá a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (29.§ (1)a.)
 

Ha a vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási és felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mailben a fanni@fannizero.hu címre vagy postán, Seprenyi Fanni Edina E.v 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 169/B fsz.1 címre.

 

VIII. Impresszum, www.fannizero.hu szerzői jogok

A www.fannizero.hu weboldal programjai, Seprenyi Fanni Edina által üzemeltetett, valamint a @fannizeroofficial és FANNIZERO, FANNIZERO Strong üzemeltetett Instagram és Facebook oldal teljes tartalmát képernyőn megjelenő kialakítását és az azon keresztül megvásárolható termékeket szerzői jogok védik. Seprenyi Fanni Edina E.v tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. Tilos Seprenyi Fanni Edina E.v- tól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, eletronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése. Seprenyi Fanni Edina E.v a megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti. A www.fannizero.hu weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy  Seprenyi Fanni Edina E.v előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A www.fannizero.hu egy pozitív szemléletet KÖZVETÍTŐ oldal, mindenféle trágár megnyilvánulás, negatív szemlélet, a jóhírhez való jog megsértése azonnali kizárást és jogi lépéseket von maga után! Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
 

IX. Panasz esetén:

A panaszügyintézés történhet Seprenyi Fanni Edina E.v részére  az ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek egyikén!


X. Pénzvisszafizetési garancia:
Abban az esetben, ha a program kézhezvételét követő egy hónap elteltével nem fogy a vásárló 1 kilót sem, illetve centiméterben sincs mérhető eredmény, a felhasználó lelkiismeretesen minden szabàlyt betartott, Seprenyi Fanni Edina E.v által visszafizetésre kerül a program díja, amennyiben a csomagot visszajuttatja Seprenyi Fanni Edina E.v részére, amennyiben a kezdés napjától kezdődően minden reggel a felhasználó mérlegre áll, ezt fotózza, étkezési naplót vezet és az aznapi teljes étkezési naplót egy esti újabb mérlegelés fotójával együtt elküldi minden nap végén a fanni@fannizero.hu e-mail címre, és tudomásul veszi a felhasználó, hogy az eredmény csak a teljes program betartásával együtt garantált! A garancia jogával a program készhezvételét követően 31. napon belül van lehetőség a program hiánytalan visszaküldése és igazolt betartása mellett!